product
 • Fuji Electric
 • Ultrasonic Flowmeter

FSS Series

 • 적용분야

  액체류

 • Piping inner (nm)

  25 ~ 6000nm

 • 샘플온도범위

  '-40°C - 120°C

Detail explanation

Specifications
적용분야 액체류 액체류 액체류 액체류
모델 FSSA FSSC FSSD FSSE
Piping Inner Diameter(mm) 25-225mm 50-1200mm 13-100mm 200-6000mm
샘플 온도 범위 -20°C - 100°C -40°C - 120°C -40°C - 100°C -40°C - 80°C
적용 Transmitter FLR , FSV FSC, FLR, FSV FSC, FSV FSC, FSV

Piping System 및 수질/환경 계측기 분야의 전문 글로벌 기업 ㈜새론이엔아이

궁금한 점이 있으시면 언제든 문의하세요!